Şirket Kuruluşları
Nursal & Co., Şirketler Yasası, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası, Serbest Liman ve Bölge Yasası ve Uluslararası İşletme Şirketleri Yasaları altında şirket kuruluşlarında ve marka tescil işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

KKTC'deki Şirket Türleri:
Şahsi İşletmeler
KKTC vatandaşları kendi adlarına veya Bölüm 116 uyarınca Şirketler Mukayyitliğinden kaydettikleri bir isimle faaliyet yürütebilmektedir. İşletme Gelir Vergisine tabi olup işletme sahibi şahsi olarak işletmenin tüm sorumluluklarını taşımaktadır.

Ortaklık İşletmeler
İki veya daha fazla şahsın şahsi olarak sorumlu oldukları işletmelerdir. İşletme ortakları Gelir Vergisine tabi olup her türlü mükellefiyete karşı şahsi olarak sorumludurlar.
Vergi ve Yasalar
Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Vergi Usul Yasasına göre hesaplanan kurum matrahı üzerinden %10 hesaplanır. Bu orana Yerel ve Yabancı şirketler dahildir. Ancak;

KKTC'den dış ülkelere yapılan mal ve hizmet ihracatından kazanılan hasılatın %20si veya bu hasılattan kazanılan safi kazancın %80i, hangisi daha düşükse Kurumlar Vergisinden muaf sayılır.

Yabancı ülkelerdeki kazançlar üzerinden ödenen yabancı vergiler bu yabancı karlar üzerinden ödenecek Kurumlar Vergisinden indirilebilirler.
Adres: 17 Yusuf Kaptan Sokak
K. Kaymaklı/Lefkoşa, Kıbrıs
Tel: +90 392 229 0661     Fax: +90 392 228 8661
e-Mail: info@nursal.pro - suzan.nursal@gmail.com
merkez bankası
merkez bankası
merkez bankası
merkez bankası
merkez bankası
merkez bankası
merkez bankası
merkez bankası
Önemli Linkler
TR | ENG